Case: Regionens hus

Flexlock löser låsbarhet i Regionens hus

Flexlock har lösningar för många olika typer av låsbara förvaringsutrymmen. Ett bra exempel på Flexlocks mångsidighet är leveransen till nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen.

Regionens hus heter byggnaderna i både Göteborg och Skövde där regionen samlar sin verksamhet. I Göteborg rymmer nybygget cirka 1500 medarbetare och i Skövde ska 400 personer jobba när allt står klart.

Mycket personal innebär stora behov av förvaringslösningar. I moderna kontorsmiljöer är kraven höga vad gäller låsbara lådor och skåp och Flexlock blev tidigt i processen en lösning som de inköpsansvariga fastnade för.

–Abako Arkitekter med Independent Interior har jobbat nära regionen under hela planeringsprocessen. Koll på marknadens möjligheter utefter projektets behov har varit centralt i det arbetet. Våra lås var en del av den totala lösningen, säger Victoria Andréasson som är Key Account Manager på Swedstyle som står bakom produkten Flexlock.

Efter upphandling enligt LOU har olika låssystem från Flexlock integrerats i många typer av förvaring, både i Göteborg och i Skövde.

–I Skövde handlar det mest om privata förvaringar. De som arbetar där har ett passerkort som också hanterar deras privata lådor och skåp inne på kontoret. En smidig lösning är att samma kort även låser upp postfacken och här är det flera personer som delar på ett fack. Det visar att de utnyttjar möjligheterna hos Flexlock på ett bra sätt, säger Victoria Andréasson.

I Göteborg var behoven delvis annorlunda.

–Förutom personlig förvaring så finns det här mer omklädningsutrymmen med plåtskåp och även bagageskåp uppe i kontorsmiljön. Bagageskåpen är opersonliga med låsen programmerade i vad vi kallar för ”public mode”. Det betyder att användaren kan ta ett ledigt skåp och låsa med sitt personliga passerkort. När det är öppnat och tömt är samma skåp ledigt för nästa användare, säger Victoria Andréasson.

När allt är installerat och klart och personalen är på plats på sin nya arbetsplats återstår en sista del för Flexlock. Utbildningar för vaktmästare och användare.

–Det är tillfredsställande att se hur nöjda många är med enkelheten i det vi levererar, säger Victoria Andréasson.

Fakta

Flexlock är ett flexibelt låssystem för möbler och förvaring. Systemet bygger på RFID-teknik och många kunder använder det som en förlängning av befintligt passersystem, utan extra kort för användaren. Flexlock är enkelt att montera, både i ny och befintlig förvaring, ochfinns som Visible (med ett exteriört låsvred) och Invisible (med dold låsmekanism).Systemet, som inte kräver tråddragning eller central styrning via IT-system, fungerar för lådor, skjutdörrar, skjutskåp och skåpsdörrar.

Kontakta oss för mer information om Flexlock eller boka en kostnadsfri rådgivning med oss!